irizmek işlik

[i:rizmek]

Bizar etmek, ýürege düşmek, bizar peteňe getirmek, ýadatmak.

  • Bu eşikler meni halys irizdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Sen şu gün «gitjek-gitjegiň» bilen meni halys irizdiň. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)