intilmek işlik

Bir zada üns bilen seretmek, köp garaşmak.

  • Onuň intilýän ýerinde agaç bölejiginiň ýatandygyny gördi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)