inspektor ins‧pek‧tor

Öz garaşly guramalarynyň we işgärleriniň işini barlaýan we kontrollyk edýän wezipeli adam.

 • Inspektor uzak eglenmän, mekdepden çykyp gitdi. («Tokmak» žurnaly)

 • Ol inspektor bolup işledi.


Duş gelýän formalary
 • inspektorlar
 • inspektorlary
 • inspektorlarynyň
 • inspektorlaryň
 • inspektory
 • inspektoryna
 • inspektorynda
 • inspektoryny
 • inspektorynyň
 • inspektoryň