inspektirlemek ins‧pek‧tir‧le‧mek işlik

Bir işiň, hereketiň dogrulygyna gözegçilik etmek maksady bilen barlamak, derňemek.


Duş gelýän formalary
  • inspektirlemek
  • inspektirlemäge