inspeksiýa ins‧pek‧si‧ýa

  1. Bir zady inspektirlemek işi bilen meşgul bolýan edara, gurama.

    • Oblast döwlet söwda inspeksiýasynyň işgäri barlag netijesinde aşakdakylary ýüze çykardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Derňew, barlaýyş.


Duş gelýän formalary
  • inspeksiýalary
  • inspeksiýasy
  • inspeksiýasyna
  • inspeksiýasyndan
  • inspeksiýasyny
  • inspeksiýasynyň