inkwizitor ink‧wi‧zi‧tor

Taryh termini Inkwizisiýanyň çleni, sudýasy.

  • Inkwizitorlar ýeretikleri we ýeneslikde şübheli bolan adamlary gözläp tapypdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
  • inkwizitorlar
  • inkwizitorlara