inkubatoriý in‧ku‧ba‧to‧riý

Inkubasiýa işi geçirilýän ýörite salnan jaý.

  • Gurçuklar inkubatoriýden berlende, ol hemme zwenolara gowşurylýar. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)


Duş gelýän formalary
  • inkubatoriýden