inkorporasiýa in‧kor‧po‧ra‧si‧ýa

  1. Bir zady sostawyna girizme, goşma, birleşdirme.

  2. Belli bir wagtda çykan kanunlary bir ýygyndyda sistemleşdirme.


Duş gelýän formalary
  • inkorporasiýasynyň