inkasso in‧kas‧so

Maliýe işlerine degişli Ynanýanyň tabşyrmagy boýunça weksel ýa-da başga dokumentler esasynda pul alma.


Duş gelýän formalary
  • inkassodan
  • inkassony
  • inkassonyň
  • inkassosy