inkär in‧kär

inkär etmek

Bir zadyň barlygyny dogrulygyny we ş. m. ýalana çykarmak, ret etmek, şoňa ynanmazlyk, boýun egmezlik.

  • Başlyk Täzegülüň tejribelerini, ýumşak häsiýetlidigini, örän tutanýerli güýçlüdigini inkär edip bilmeýärdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Käbir soralan zady inkär edip bilmänligine gynanyp, yzyna gaýtdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)