inen i‧nen

Enelik jynsy bar bolan, urkaçy (düýe barada).

 • Halnazar olardan birnäçe inen düýe alypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • inende
 • inenden
 • inendi
 • inendigi
 • inendigini
 • inendigiň
 • inendir
 • inendäki
 • inene
 • inenem
 • ineni
 • ineninde
 • inenini
 • ineniniň
 • ineniňi
 • ineniňki
 • inenje
 • inenlere
 • inenleri
 • inenlerinde
 • inenligi
 • inenligine
 • inenmiş