indermek işlik

[i:ndermek]

  1. Bir zady ýokardan aşaklygyna batly goýbermek.

    • Olar kätmenlerini inderip, ýokary göterýärdiler. («Kolhoz günleri»)

  2. Ýumruk ýa-da başga zat bilen urmak.

  3. Göçme manyda Biriniň üstünden düşmek.

    • Görýän weli, ol seniň üstüňden inderip başlasa gerek.