imanly i‧man‧ly sypat

[i:ma:nly]

Musulman dinine ynanýan, uýýan.

  • Meniň imanly gidenim seniň nä gaýgyňa. («Görogly» eposy)

  • Imanly adam.


Duş gelýän formalary
  • imanlylygyň