iltimas il‧ti‧mas

[iltima:s]

Könelişen söz Birinden ýa-da bir zat barada edilýän umyt, ynam.

  • Diňe onuň ýüreginde iltimas-umyt döretdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)