iltetmek il‧tet‧mek işlik

[i:ltetmek]

  1. Çala daňdyrmak, çala baglatmak, çatdyrmak.

    • Ýüpüň uçlaryny biri-birine çala iltetdi.

  2. Birine bir işi ýükletmek, tabşyrtmak.

  3. Göçme manyda Adamsy aradan çykyp dul galan gelin adamsynyň doganyna, doganoglanyna äre berdirmek, dakdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem iltetmek - iltedýär, ilteder, iltedipdir.


Duş gelýän formalary
  • iltetdi
  • iltetmek