ilteşdirmek il‧teş‧dir‧mek işlik

[i:lteşdirmek]

Birnäçe zady iltäp çykmak, biri-birine iltemek.

  • Düýeleri ýygnaşdyryp, çuwallaryň köşelerini ilteşdirdik. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • ilteşdirdik
  • ilteşdirip
  • ilteşdirmek