ilmek işlik

[i:lmek]

  1. Asylyp, çolaşyp galmak, ýapyşmak.

    • Ýüp şahadan indi.

  2. Degmek, düşmek, gapjalmak.

    • Gurduň agzy guýruga ilse, artky aýagy hem gurulgy gapana ilýär. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

    • Bir küti kitap onuň eline ildi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Birdenkä onuň eline Artygyň gyrmyzy dony ildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)