ilgözlügin

[i:lgözlügin]

Adamlaryň gözüniň alynynda, il gözüne, göz-görtele, mesaňa, äşgär.

  • Milli komitet bilen Agsak mürzäniň arasynda ilgözlügin duşmanlyk bolsa-da, olaryň ýöreýän ýollary birdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)