ilerli-gaýraly

Ilerden gaýra baka, gaýradan ileri baka.

  • Gündogardan günbatara bakan uzan agyr küren oba ilerli-gaýraly hatar gurap, asudalyk bilen ýaýnap oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ilerli-gaýraly oturan küren-küren obalaryň arasynda tam diýen zady az görmek bolýardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)