ilerlemek işlik

  1. Öňe tarap hereket, ileri süýşmek, golaýlaşmak.

  2. Öňküsinden has ösmek, pugtalanmak, berkemek.

    • Hökümetiň ileriläp baryşy, Ýylba-ýyldan köpdür peýda berişi. (Mollamurt, Saýlanan eserler)