ileri-ileri

Öň tarapa, gitdigiçe öňe.

  • Biz oglanlary örän oňat terbiýeleýändiris -- diýip, ileri-ileri omzady. («Tokmak» žurnaly)

  • Olar ileri-ileri omzaşdylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)