ildirmek işlik

[i:ldirmek]

Bir zady ildirgiçden asmak, asyp, ötürip goýmak.

  • Biline gylyç guşanan Artyk, Halnazaryň goşasyny hem egninden ildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Turup daragyny duldan ildirdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Kakasy-da ýatyş telpegini kellesine atyp, serdessesini eline ildirip ylgapdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)