ildirmek il‧dir‧mek işlik

[i:ldirmek]

Bir zady ildirgiçden asmak, asyp, ötürip goýmak.

 • Biline gylyç guşanan Artyk, Halnazaryň goşasyny hem egninden ildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Turup daragyny duldan ildirdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Kakasy-da ýatyş telpegini kellesine atyp, serdessesini eline ildirip ylgapdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ildirdi
 • ildirdi-de
 • ildiren
 • ildirenlerinde
 • ildiribem
 • ildirip
 • ildiripdir
 • ildirme
 • ildirmedik
 • ildirmek
 • ildirmeli
 • ildirmeýän
 • ildirmäge
 • ildirmän
 • ildirýär