ildirişdirmek il‧di‧riş‧dir‧mek işlik

[i:ldirişdirmek]

Ildirip çykmak.

  • Duruň, men gury çybyklary ýygnaşdyryp, geçiň şahyna ildirişdireýin. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • ildirişdireýin
  • ildirişdirip