ildirgiç il‧dir‧giç

[i:ldirgiç]

 1. Aýal börükleriniň maňlaýyna dakylýan, ýüzi gaşly bezeg şaýy.

  • Özüniň ýaşyna garaman, Marynyň kerpiç-kerpiç şelpeli ildirgijini hem maňlaýyna dakyndy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gyzyl gupba ýalpyldaýar başynda, ildirgijiň sümsülesi yranýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Mamagül gülli öýme daňnypdyr, maňlaýyna-da kökenli gyzylly ildirgiç oturdypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Ildirmek, asmak üçin ujy egrelip duran gaňyrçak.

  • Telpegini ildirgiçden ildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ildirgiç - ildirgiji.


Duş gelýän formalary
 • ildirgiji
 • ildirgijini
 • ildirgijiň
 • ildirgiçde
 • ildirgiçden
 • ildirgiçler
 • ildirgiçlerden
 • ildirgiçleri
 • ildirgiçli