ildeş

[i:ldeş]

Bir ilden, ýurtdan bolan, ili bir bolan, watandaş.

  • Olar başga wzwoddan gelen tanyşlary we ildeşleridi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ony söýüp hormat edýär ildeşi, Gara saçlaryndan ak hem giripdir. (N. Pomma, Saýlanan eserler)