ildeş il‧deş

[i:ldeş]

Bir ilden, ýurtdan bolan, ili bir bolan, watandaş.

 • Olar başga wzwoddan gelen tanyşlary we ildeşleridi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ony söýüp hormat edýär ildeşi, Gara saçlaryndan ak hem giripdir. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ildeşdiklerine
 • ildeşi
 • ildeşidi
 • ildeşim
 • ildeşimi
 • ildeşimiz
 • ildeşimiziň
 • ildeşimiň
 • ildeşiniň
 • ildeşiň
 • ildeşiňe
 • ildeşiňi
 • ildeşler
 • ildeşlere
 • ildeşleri
 • ildeşleridi
 • ildeşlerim
 • ildeşlerime
 • ildeşlerimi
 • ildeşlerimiz
 • ildeşlerimizde
 • ildeşlerimizden
 • ildeşlerimize
 • ildeşlerimizi
 • ildeşlerimiziň
 • ildeşlerimiň
 • ildeşlerinden
 • ildeşlerine
 • ildeşlerini
 • ildeşleriniň
 • ildeşleriniňem
 • ildeşleriň
 • ildeşleriňe
 • ildeşleriňi
 • ildeşlige
 • ildeşlik