ilçihana

[i:lçihana]

Ilçi tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän diplomatik wekillik hem-de şol wekilligiň jaýy.

  • Bu günler käbir daşary ýurt ilçihanalary reaksiýanyň söweşjeň ştabyna öwrülipdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Bu gezek oňa arka duran daşary döwletlerden başga biriniň Tährandaky ilçihanasynyň işgärleri boldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)