ilçi

[i:lçi]

Diplomatiýa Ýokary derejeli diplomatik wekil.

  • Ýa bir döwletiň ilçisiniň ýa-da meni barlamak üçin iberilen bir jansyzsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ilçiler Göroglynyň ýanyna geldiler. («Görogly» eposy)

  • Ilçä ölüm ýok. (nakyl)