ikindin

[ikindi:n]

Ikindi bilen giç agşama çenli bolan wagt.

  • Ikindinler mal-garalar ýygnalyp, Yzynda çopanlar sürüp gelýärdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)