ikindin i‧kin‧din

[ikindi:n]

Ikindi bilen giç agşama çenli bolan wagt.

  • Ikindinler mal-garalar ýygnalyp, Yzynda çopanlar sürüp gelýärdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ikindinden
  • ikindine
  • ikindini
  • ikindiniň
  • ikindinler
  • ikindinlerdi
  • ikindinlerem