ikindi

Gün ýaşmazynyň öň ýanyndaky wagt, Gün ýaşmazynyň öňisyrasy.

  • Bu gün hem Gün ikindi ýerine baran mahaly, obanyň orta gürpündäki demirçi ussanyň bolgusyz dükanynyň töwereginde janly hereket başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gün ikindä ýakynlapdyr. (A. Gowşudow, Eserler)