ikilik i‧ki‧lik

 1. Ikini bildirýän sifr.

  • Owadan ýazylan ikilik.

 2. Ýetişigiň bäş bally sistemasynda «kanagatlanarsyz» diýen bahany aňladýan san.

  • Hatda mugallyma Sona ikilik hem goýmandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Oýnalýan iki gülli kart.

  • Ikilik oýun.

 4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

  • Ikilik galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ikilik - ikiligi.

ikilik etmek

Ähdiýalanlyk, biwepalyk, ikiýüzlülik etmek.


Duş gelýän formalary
 • ikilige
 • ikilik-de
 • ikilikde
 • ikiliksiz