ikilemek i‧ki‧le‧mek işlik

 1. Bir işi bileleşip etmek, iki bolup ýerine ýetirmek.

  • Bu agajy ikiläp ýykdyk.

 2. Biriniň daşyna iki bolup geçmek, birini iki bolup urmak.

  • Olar ony ikiläpdirler.


Duş gelýän formalary
 • ikileme
 • ikilemek
 • ikilemeler
 • ikilemelerimi
 • ikilemelerini
 • ikilemeleriň
 • ikilemesi
 • ikilemäni
 • ikileseler
 • ikilän
 • ikiläp
 • ikiläpdirler