ikilemek işlik

  1. Bir işi bileleşip etmek, iki bolup ýerine ýetirmek.

    • Bu agajy ikiläp ýykdyk.

  2. Biriniň daşyna iki bolup geçmek, birini iki bolup urmak.

    • Olar ony ikiläpdirler.