ikigat i‧ki‧gat

Göwresinde çaga galan, aýagy agyr, toýly, hamyladar bolan, göwreli.

  • Wagt geçip Adybegiň aýaly ikigat bolýar. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • ikigatam
  • ikigatly