ikigöwünlilik

Ikigöwünliniň ýagdaýy.

  • Halnazar oňa ikigöwünlilik bilen seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ikigöwünlilik - ikigöwünliligi.