iki-ikiden i‧ki-i‧ki‧den

Iki-iki bolup, ikibir-ikibir, goşa-goşadan.

  • Agşam ýaşulylar iki-ikiden ýygnanyp başladylar. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Iki-ikiden gelen kazy, Barmydyr gyş günüň ýazy? («Görogly» eposy)