ikiýanlaýyn i‧ki‧ýan‧la‧ýyn hal

[ikiýa:nlaýyn]

Iki taraplaýyn, gapdallaýyn, iki tarapdan.

  • Aýsoltan ikiýanlaýyn hereket edip, adamlar kerwenini alyp barýan ekskalatora aýak basanda, aşagyna gözi ilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)