ikiýüzlülik i‧ki‧ýüz‧lü‧lik

Her kime bir söz berip ýörmeklik, ikiýüzliniň ýagdaýy, bolşy.

  • Gogol Hökümdarlyk edýän synplaryň wekilleriniň ikiýüzlüligini, adamkärçiliksizligini, haýasyzlygyny we ujypsyzlygyny rehimsiz paş etdi. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ikiýüzlülik - ikiýüzlüligi.


Duş gelýän formalary
  • ikiýüzlülige
  • ikiýüzlüligi
  • ikiýüzlüligini
  • ikiýüzlüligiň
  • ikiýüzlülikden
  • ikiýüzlüliklerini