ikaralyk

[ika:ralyk]

  1. Bir , waka bilen ikinji bir , waka aralygy, şol aralykdaky wagt, pursat.

    • Şu ikaralykda düýş hem görüpdirin. («Kolhoz Günleri»)

  2. Iki zadyň arasy, aralygy.