igletmek ig‧let‧mek işlik

[i:gletmek]

 1. Kesel zerarly horlatmak, arryklatmak.

  • Çagany kesel igledipdir.

 2. Köp ulanmak zerarly köneltmek, iglemek we ş. m. zerarly inçeltmek (metal gurallar hakda).

  • Bu pyçagy ýaman igledipdirler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem igletmek - igledýär, igleder, igledipdir.


Duş gelýän formalary
 • igleden
 • igledipdir
 • igledipdirler
 • igledýän
 • igletjek
 • igletmek