igletmek işlik

[i:gletmek]

  1. Kesel zerarly horlatmak, arryklatmak.

    • Çagany kesel igledipdir.

  2. Köp ulanmak zerarly köneltmek, iglemek we ş. m. zerarly inçeltmek (metal gurallar hakda).

    • Bu pyçagy ýaman igledipdirler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem igletmek - igledýär, igleder, igledipdir.