iglemek ig‧le‧mek işlik

[i:lemek]

 1. Kesel zerarly horlanmak, arryklamak.

  • Işlän ölmez, iglän öler. (nakyl)

  • Adam gulagyndan iglär. (nakyl)

 2. Köp ulanylmak zerarly könelmek, iýlip inçelmek (metal gurallar hakda).

  • Onuň elinde iglän pyçak bardy.


Duş gelýän formalary
 • igledi
 • igledi-de
 • igleme
 • iglemegi
 • iglemegine
 • iglemegiň
 • iglemek
 • iglemesi
 • iglemesin
 • igleýär
 • iglän
 • igläp
 • igläpdir
 • iglär