igenişmek işlik

[i:genişmek]

Biri-biriňe igenmek, biri-biriňe iňirdemek.

  • Şondan soň miraplar biri-birlerine igenişdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bize hem indi biri-birimize igenişip oturmak gerek däl. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)