igelemek işlik

[i:gelemek]

Ige bilen ýiteldilmek, ige bilen ýonmak, ýylmamak.

  • Orsgeldi aga eýwanyň aşak eteginde piliniň ýüzüniň gaýdan ýerlerini igeleýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

igelemek işlik

[i:gelemek]

Ige bilen ýiteldilmek, ige bilen ýonulmak, ýylmanmak.

  • Bu palta igelenip ýiteldilse, ýalaw ýaly bolardy.