igelemek i‧ge‧le‧mek işlik

[i:gelemek]

Ige bilen ýiteldilmek, ige bilen ýonmak, ýylmamak.

  • Orsgeldi aga eýwanyň aşak eteginde piliniň ýüzüniň gaýdan ýerlerini igeleýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

igelemek i‧ge‧le‧mek işlik

[i:gelemek]

Ige bilen ýiteldilmek, ige bilen ýonulmak, ýylmanmak.

  • Bu palta igelenip ýiteldilse, ýalaw ýaly bolardy.


Duş gelýän formalary
  • igelemek
  • igelemäge
  • igeleýän
  • igeleýärdi
  • igeläp
  • igeläpdir