ige i‧ge

Tehnika Metal gurallary ýiteltmek, büdür-südür ýerlerini ýonmak, olara diş kesmek üçin ulanylýan ýüzi ownuk hem iri dişli polat esbap.

  • Igäniň hyrt-hyrtymy? Ýok, bu-da däl. Bir hili geň ses ýakyndan eşidilip durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Pili ige bilen taplady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň bejerýän zady metal, esasy zähmet guraly ige. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • igeleri
  • igesini
  • igäniň