idin at

[i:din]

Rugsat, ygtyýar, jogap.

  • Ozaldan dilleşikli Dursun-da, Jemallaryň tamyna gitmäge ejesinde idin aldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)