idin i‧din at

[i:din]

Rugsat, ygtyýar, jogap.

  • Ozaldan dilleşikli Dursun-da, Jemallaryň tamyna gitmäge ejesinde idin aldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • idinde
  • idindäki
  • idini
  • idinleri
  • idinsiz