idilmek işlik

[i:dilmek]

Yzyň bilen çekilip ýöredilmek, yzyň bilen idip äkidilmek.

  • Gyzly öýüň gapysyndan idilip gelen, kellesini al-asmanda tutýan gök erkek töwereginde gaýmalaşýanlara, gyk-baklara otlukly gözlerini tegelep, ýalt-ýult garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)