idetmek i‧det‧mek işlik

[i:detmek]

 1. Ekläp-saklamak ekläp-terbiýeläp ösdürmek (adam barada) ; ot-iým berip bakmak, äňetmek (mal barada).

  • Ol meni idetjek adam bolan bolup, meni öýüne alyp gitdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Oglum, sen daglarda aw at-da, geziber hem malyňy idet. («Görogly» eposy)

  • Dokuz guty gurçuk idedip, plany bir ýüz bäş prosent berjaý etdik. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Haýwanlary idetmek aňsat düşmeýän bolara çemeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Sorag-ideg etdirmek, indetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem idetmek - idedýär, ideder, idedipdir.


Duş gelýän formalary
 • idedemizok
 • ideden
 • idedeni
 • idederine
 • idedesiň
 • idedeýin
 • idedip
 • idedýän
 • idedýär
 • idedýärler
 • idedýärsiňiz
 • idetdik
 • idetdim
 • idetjek
 • idetmegimiz
 • idetmegiň
 • idetmek
 • idetmekde
 • idetmeklerini
 • idetmekligi
 • idetmeklik
 • idetmeli
 • idetmelidigini
 • idetmäge
 • idetmän
 • idetseňiz