ideologik i‧deo‧lo‧gik

Ideologiýa degişli bolan, ideologiýa has bolan.

  • Partiýanyň ideologik esaslaryny gorap saklamak talap edilýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ideologikdir
  • ideologiki