ideologiýa i‧deo‧lo‧gi‧ýa

Garaýyşlaryň we ideýalaryň sistemasy, dünýägaraýyş.

 • Çeper edebiýat jemgyýetçilik ideologiýasynyň bir görnüşidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ideologiýalar
 • ideologiýalara
 • ideologiýalary
 • ideologiýalaryndan
 • ideologiýalarynyň
 • ideologiýalaryň
 • ideologiýamyza
 • ideologiýany
 • ideologiýanyň
 • ideologiýasy
 • ideologiýasydyr
 • ideologiýasyna
 • ideologiýasynda
 • ideologiýasyndan
 • ideologiýasyny
 • ideologiýasyny-da
 • ideologiýasynyň