ideologiýa

Garaýyşlaryň we ideýalaryň sistemasy, dünýägaraýyş.

  • Çeper edebiýat jemgyýetçilik ideologiýasynyň bir görnüşidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)