idelmek işlik

[i:delmek]

  1. Gözleg edilmek, agtarylmak, gözlenmek.

    • Mert ýanynda söweş tursa güýdelmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ideg-sorag edilip durulmak, hal-ahwalyndan habar alnyp durulmak.