idelmek i‧del‧mek işlik

[i:delmek]

 1. Gözleg edilmek, agtarylmak, gözlenmek.

  • Mert ýanynda söweş tursa güýdelmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ideg-sorag edilip durulmak, hal-ahwalyndan habar alnyp durulmak.


Duş gelýän formalary
 • ideldim
 • idelen
 • idelende
 • idelip
 • ideljegine
 • ideljegini
 • ideljek
 • idelmedik
 • idelýär