idegsiz i‧deg‧siz sypat

[i:degsiz]

  1. Ideg, garaşyk edilmeýän, seredilmeýän, äňedilmeýän, indegsiz.

    • Men muny idegsiz galdyrmaryn.

  2. Geňeşsiz, gözlegsiz, soragsyz.

    • Idegsiz gelen düşeksiz oturar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • idegsizligi
  • idegsizligine
  • idegsizlik