idegli i‧deg‧li sypat

[i:degli]

  1. Idegi bar bolan, ideg edilýän garaşyk, gözegçilik edilýän.

  2. Ele salmak üçin yzyna düşülýän, agtarylýan; gözlegli, soragly.

    • Onuň yzy ideglidi.


Duş gelýän formalary
  • ideglidi